You are here

นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่จุดบริการวัคซีนโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่จุดบริการวัคซีนโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่จุดบริการวัคซีนโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่จุดบริการวัคซีนโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่จุดบริการวัคซีนโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่จุดบริการวัคซีนโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่จุดบริการวัคซีนโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่จุดบริการวัคซีนโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่จุดบริการวัคซีนโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รศ. นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และ ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

โดยภายหลังการตรวจเยี่ยม ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดการปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่และแผนเตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง ร่วมกับนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน รวมทั้งหัวหน้าส่วนงานราชการต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 3D ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล