You are here

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563
 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี รศ. ดร. พญ.อติพร อิงค์สาธิต รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน และศ. นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวอวยพรให้แก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมกิจกรรม มีเกมลุ้นรับของรางวัลต่าง ๆ และโชว์ร้องเพลงจากนักแสดงจิตอาสา บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน สร้างความประทับใจแก่เด็ก ๆ ผู้ป่วยและญาติตลอดจนผู้มารับบริการอย่างมาก 

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์