You are here

งานทันตกรรม ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จังหวัดสิงห์บุรี

งานทันตกรรม ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จังหวัดสิงห์บุรี
งานทันตกรรม ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จังหวัดสิงห์บุรีงานทันตกรรม ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จังหวัดสิงห์บุรี
งานทันตกรรม ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จังหวัดสิงห์บุรีงานทันตกรรม ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จังหวัดสิงห์บุรีงานทันตกรรม ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จังหวัดสิงห์บุรีงานทันตกรรม ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จังหวัดสิงห์บุรีงานทันตกรรม ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จังหวัดสิงห์บุรีงานทันตกรรม ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จังหวัดสิงห์บุรี
 

งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้การรักษาด้านทันตกรรมแก่พระสงฆ์และประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี พระเทพวิสุทธิกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการจัดกิจกรรมนี้ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ วัดโพธิ์ศรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ วัดโพธิ์ศรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี