You are here

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กำลังใจทีมแพทย์และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับมือสถานการณ์ COVID-19

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กำลังใจทีมแพทย์และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับมือสถานการณ์  COVID-19
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กำลังใจทีมแพทย์และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับมือสถานการณ์  COVID-19มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กำลังใจทีมแพทย์และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับมือสถานการณ์  COVID-19
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กำลังใจทีมแพทย์และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับมือสถานการณ์  COVID-19มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กำลังใจทีมแพทย์และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับมือสถานการณ์  COVID-19มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กำลังใจทีมแพทย์และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับมือสถานการณ์  COVID-19มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กำลังใจทีมแพทย์และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับมือสถานการณ์  COVID-19มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กำลังใจทีมแพทย์และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับมือสถานการณ์  COVID-19มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กำลังใจทีมแพทย์และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับมือสถานการณ์  COVID-19
 

ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามอบกระเช้าให้กำลังใจทีมแพทย์และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับมือสถานการณ์ COVID-19 ให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ หน้ากากอนามัย จำนวน 200,000 ชิ้น ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 200 ชุด Face Shield จำนวน 250 ชิ้น และมอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท ในโครงการ “สวมเกราะให้นักรบเสื้อกาวน์” โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมรับมอบในครั้งนี้ 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร