You are here

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประเทศไทย มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประเทศไทย มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประเทศไทย มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประเทศไทย มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประเทศไทย มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
 

ศ. พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ศ.กิตติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ และ นพ.สยาม ค้าเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้แทนคณะฯ ในการรับมอบบริจาคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 7,250 ชิ้น จาก คณะกรรมการประสานสถานการณ์ COVID-19 ไทย–ไต้หวัน นำโดย Dr.Chen-Yuan Tung ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปในประเทศไทย พร้อมด้วยคุณ Liu Shu-Tien ประธานกิตติมศักดิ์ผู้ทรงเกียรติถาวร คุณธัญวลัย เดชเจริญจิรดา นายกสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน, คุณเพ็ญณี ไพรสานฑ์กุล นายกสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย และคุณโซเฟีย หยาง ประธานบริหารบริษัทเอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบของบริจาค

วันที่ 28 เมษายน 2563 ณ จุดรับบริจาคสิ่งของ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล