You are here

รามาฯ แชนแนล รับรางวัลพิฆเนศวร ประจำปี 2562

รามาฯ แชนแนล รับรางวัลพิฆเนศวร ประจำปี 2562
รามาฯ แชนแนล รับรางวัลพิฆเนศวร ประจำปี 2562รามาฯ แชนแนล รับรางวัลพิฆเนศวร ประจำปี 2562
รามาฯ แชนแนล รับรางวัลพิฆเนศวร ประจำปี 2562รามาฯ แชนแนล รับรางวัลพิฆเนศวร ประจำปี 2562
 
     รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และคณาจารย์พิธีกรรายการสถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ร่วมรับมอบรางวัลพิฆเนศวร ประจำปี 2562 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ “รางวัลรายการส่งเสริมสุขภาพและชีวิตดีเด่น” รายการพบหมอรามาฯ สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล และ "รางวัลรายการสร้างสรรค์ส่งเสริมมวลชนและสังคมดีเด่น" รายการรามาฯ สแควร์ สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ในงานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

     เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร