You are here

General Activities

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โซน B อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมงานการศึกษาต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ...

 
งานสื่อสารองค์กร ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้สภาพดีที่ไม่ได้ใช้งานให้โครงการเหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ งานสื่อสารองค์กร ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2563

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) จ.นนทบุรี

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี แถลงข่าว Ramathibodi School of Nursing, “Nursing School of the Future”

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรม “เรียนรู้อาหารเบาหวานลงไต”

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
งานเลี้ยงขอบคุณ Ramathibodi Healthcare Quality Moving Forward Together

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages