You are here

General Activities

 
โครงการ WALK TOGETHER คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบจักรยานและหนังสือ ให้แก่น้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี

 
แถลงข่าว โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 36/2563

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมแพทย์ สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กับ บริษัทเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 34

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การวัดผลและการสร้างข้อสอบทางแพทยศาสตรศึกษา” โครงการให้ความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษาให้กับอาจารย์แพทย์บรรจุใหม่ ในปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563 ณ ห้อง Gallery Room ชั้น 2 โรงแรม Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park - Sukhumvit Soi 24

 
การบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Obstructive lung disease and Obstructive sleep apnea (OLDOSA)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
พิธีมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ห้องประชุมชั้น 3-4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี

 
อบรม “เติม เสริม สร้าง บุคลิกภาพที่ดี แบบมืออาชีพ กับ RAMA CHANNEL”

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน อาคารสุโขเพลส ถนนสุโขทัย กทม.

Pages