กิจกรรม Faculty Hour เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนสำหรับแพทย์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

พิธีเปิดตัวโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก – จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Online

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

งานกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแท่นดงรัง พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ วัดพระแท่นดงรัง พระอารามหลวง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประชุมวิชาการ Inter University Conference ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเรียน 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร

Dean Update 2019

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

รามาฯ แชนแนล รับรางวัลพิฆเนศวร ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน ร่วมกับศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรอบรมและฝึกทักษะ CPR และการใช้เครื่อง AED ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชน จำนวน 57 คน

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) และห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

กิจกรรมวันธาลัสซีเมีย เพื่อผู้ป่วยและประชาชน ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ งานทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages