You are here

General Activities

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบแท็ปเล็ท รุ่น BenQ T3300 จากคณะกรรมการประสานสถานการณ์โควิด-19 ไทย-ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชร ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร

 
รามาธิบดีมอบถุงยังชีพให้แก่ ชุมชนซอยสวนเงิน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณศูนย์สุขภาพชุมชน ซอยสวนเงิน

 
โตโยต้า สานต่อเจตนารมณ์รามาธิบดี สร้างหุ่นยนต์ CISTEMS นวัตกรรมสู้ภัย COVID-19

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 910AB ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5,000 โด๊ส

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รับมอบเงินบริจาค และอุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
มจธ. ส่งมอบ หุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ชุดแรก ประจำการช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กศน. มสพช. และ รามาธิบดี

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในระยะวิกฤต”

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประเทศไทย มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

วันที่ 28 เมษายน 2563 ณ จุดรับบริจาคสิ่งของ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทางน้ำลายและการใช้เทคโนโลยี LAMP PCR

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages