You are here

General Activities

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตรวจเยี่ยมสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ โถงสมเด็จพระราชบิดา ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 
พิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 27

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การจัดประชุมวิชาการถ่ายทอดสด Online Ramathibodi Update in internal Medicine “All-in-One Medicine for 2020”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมรจิต บุรี ภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 7 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
พิธีมอบขีดผู้บริหารการพยาบาล และผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 31/2563

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม “ซ้อมแผนรับมือผู้ป่วยก้าวร้าว”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน และหอสังเกตอาการหญิง อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ฯ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ 

 
พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบเปิดดำเนินการ ก้าวสู่ปีที่ 10 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
"ก้าวสู่ปีที่ 10 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์"

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) โครงการวิจัยเพื่อสร้างแผ่นโลหะดามกระดูกไหปลาร้าชนิดขึ้นรูปสามมิติและไม่มีรูสกรูเหนือรอยกระดูกหัก

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages