รายการลัดคิวหมอ สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล รับรางวัล สยามกินรีพ่อพระแห่งสยาม ด้านบุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารคณะฯ เข้ากราบสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมอนามัย จัดงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลสุขภาพผ่านสื่อ Social Media”

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย ชั้น 2 อาคาร 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน Advanced HA

เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

กิจกรรมสัปดาห์เอดส์โลก

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การประชุมวิชาการและงานพบปะครอบครัวผู้ป่วยพราเดอร์-วิลลี่ประจำปี ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพยาบาล

เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 “การดูแลสุขภาพยุคใหม่ สไตล์ 4.0”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

แถลงข่าวและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านธนาคารชีวภาพเพื่อโรคมะเร็งแบบครบวงจร ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages