You are here

General Activities

 
รามาฯ แชนแนล รับรางวัลพิฆเนศวร ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

 
อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน ร่วมกับศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรอบรมและฝึกทักษะ CPR และการใช้เครื่อง AED ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชน จำนวน 57 คน

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

 
กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) และห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
กิจกรรมวันธาลัสซีเมีย เพื่อผู้ป่วยและประชาชน ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
กิจกรรม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ งานทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การอบรมระยะสั้น เรื่อง กัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์ (Medical Cannabis and Cannabinoids)

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
กิจกรรม งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 “บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
รามาฯ–วิศวะ มหิดล ผนึกพลังผลิตแพทย์นวัตกร ครั้งแรกในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานทันตกรรม ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ วัดโพธิ์ศรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 
งาน “วันไข่โลก 2562 (World Egg Day 2019)”

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages