You are here

General Activities

 
กิจกรรม “เรียนรู้อาหารเบาหวานลงไต”

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
งานเลี้ยงขอบคุณ Ramathibodi Healthcare Quality Moving Forward Together

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
คณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบความสุขและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โครงการอบรม Strong Store Management และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โครงการอบรม Workshop Vascular Access

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณอาคารบริหาร และลานถนนบริเวณหน้าหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โครงการออกหน่วยผ่าตัดตาต้อกระจกให้แก่ชาวเนปาลผู้ยากไร้ “Brightness to Nepalese’s Eyes” ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2562 ณ อาคารพลังศรัทธาไทย อุทยานมรดกโลก ลุมพินี เมืองไพราวา สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

 
ปาฐกถาเกียรติยศ วิจิตร บุณยะโหตระ ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งาน "รามาฯ สามัคคี 2562"

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งาน “การแข่งขันเดิน-วิ่งประเพณี รามาฯ สามัคคี” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
“๑๙ ธันวาคม วันอาภากรรำลึก” ประวัติศาสตร์ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คณะผู้บริหาร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages