You are here

General Activities

 
เปิดครัวสู้โลก

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ฝ่ายโภชนาการชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการ “รามาไอดอล ปีที่ 2” จัดกิจกรรม Road Show

จังหวัดลพบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

 
บรรยายและมอบรางวัล ในงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
งาน “ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน”

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
อบรมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “โปรตีนในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต ยิ่งมากยิ่งดี จริงหรือไม่?”

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 810AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
งานแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน “Rama Appointment”

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ปันรัก, ผูกพัน, สร้างสรรค์, ร่วมใจ, ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5

เมื่อวันที่ 10-14 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ”การดำเนินการ กรณีเจ้าหน้าที่ขาดงาน”

วันที่ 11  สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุม 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
เชิญเข้าฟังกิจกรรม R2R Club …

ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานวิจัย  ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
การประชุมประจำปี ครั้งที่ 2 เรื่อง “ปัญหาการนอนหลับ และการออกกำลังกายที่เหมาะสมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชน”

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
Donate For MOM “ทำดีเพื่อแม่...ด้วยการบริจาคอวัยวะ”

วันที่ 7 สิงหาคม 2558  ณ  อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Pages