You are here

General Activities

 
เยี่ยมชมฟาร์มสร้างสุข

วันที่ 25 มีนาคม 2558   ณ (คลอง13) ต. หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สูงวัย สมองฉับไว หัวใจแข็งแรง

วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ โถงด้านล่างอาคารเรียนรวม (ตึก 8 เหลี่ยม) หน้าศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ

 
บรรยายพิเศษภาควิชาศัลยศาสตร์

ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 810 B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
อมรมโครงการสหพันธ์เว็บไซต์ หัวข้อเรื่อง “Website go Mobile”

วันที่ 11 มีนาคม  2558 ณ ห้อง 810 B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
จัดกิจกรรมเดินขบวนเชิญชวนบุคลากรรามาฯ ร่วมทำแบบสำรวจ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ต่อยอดศัลยศาสตร์

วันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 910 BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
งานวัน “โรคหายาก” ประเทศไทย ครั้งที่ 5 Rare Disease Day 2015

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณลานหน้า Hard Rock Cafe สยามสแควร์

 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์จัดอบรม วิชาการระยะสั้นครั้งที่ 9

วันที่  23 กุมภาพันธ์  2558  ณ ห้อง 910  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ธรรมบรรยาย โดย หลวงปู่แปลง สุนทโร

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

 
R2R Club

วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย  

 
Open House…สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สำหรับแพทย์

เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี    

 
อบรมการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

Pages