You are here

General Activities

 
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
Hand Cleaning… Moving Together ปีที่ 5

วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเรียนรวม

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดพังงา และ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2557 ณ ศาลาประชาคม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 
งานการแข่งขันเดิน - วิ่งประเพณี สามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557

วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรมถวายพระพรวันพ่อ

วันที่ 4  ธันวาคม 2557  ณ  หอประชุมอารี  วัลยะเสวี  

 
งานเลี้ยงขอบคุณ

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
หนึ่งคนให้ หลายคนรับ... สู่บุญที่ยิ่งใหญ่

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ โถงชั้น 1 ลานดนตรี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
พิธีทำบุญและเปิดโครงการ CARE Lab

ณ คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 

 
MU Research 2014

เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ ชั้น 9  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์โรงพยาบาลรามาธิบดีปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

 
อบรมความปลอดภัย

วันที่ 28 พฤศจิกายน  2557  ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี 

 
คลินิกเพศหลากหลาย (Gen V Clinic)

เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ  ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Pages