You are here

General Activities

 
อบรมโครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 7 รุ่นที่ 1

ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดโครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 7 รุ่นที่ 1 เรื่อง “Medication error”

 
อบรมผู้บริหารรุ่น 7

งานคุ้มครองผู้รับบริการฯจัดโครงการ “ผู้บริหารสู่การเป็นผู้นำการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 7 เรื่อง การกำกับดูแลวิชาชีพ ด้านการพยาบาล : การบริหารการพยาบาล

 
ทำบุญทันตกรรม

งานทันตกรรมจัดทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่ ณ อาคาร 4 ชั้น 3 

 
รพ.รามาธิบดี ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในงานมติชน Health Care 2014

ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2557 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว 

 
หมอรามารับคำท้า "ICE bucket"

วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
หน่วยแพทย์เเคลื่อที่ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนทรายมูลวิทยา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร และโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 
When inspiration meets reality (Talk with Dr.Prakit)
วันที่ 3 ก.ย. 57 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ABC อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 สำรองที่นั่ง โทร. 3832 ภายในวันที่ 29 ส.ค. 57 เท่านั้น
 
...
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “Basic and advanced pediatric respiratory nursing skill”

ในระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมกลาง ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
ปฐมนิเทศนักศึกษาปี 2557

วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน

ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ

 
กิจกรรม Rama Idol

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

Pages