You are here

General Activities

 
กิจกรรมพาลูกน้อยคืนสู่เหย้า SDMC ปี 3

วันที่ 17 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์   

 
ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต ประจำปี 2557 ภาควิชาศัลยศาสตร์

วันที่ 8 กันยายน 2557 ณ ห้องอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยาย Ebola : license to kill

วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังธรรมบรรยาย พระอาจารย์ไม  อินทสิริ

วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร ๑ ชั้น ๒ 

 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิต

วันศุกร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ผลประกวดภาพถ่ายงาน QC 2014

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานภาพถ่าย

 
Elective เมืองนอกใครบอกว่ายาก (Faculty  Hours)

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
งานแถลงข่าว “คอนเสิร์ต I WILL SURVIVE ผู้ชายแบบผม ไกรวิทย์ พุ่มสุโข”

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
รพ.รามาฯ ร่วมงานแถลงข่าว งานมติชน healthcare 2014

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ มติชน Academy

 
เมื่อวันที่ 13-17 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เมื่อวันที่ 13-17 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
รณรงค์การทำแบบสอบถามวัดความสุขด้วยตนเอง Happinometer

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Pages