กิจกรรมร่วมทำเหรียญบุญแบบชมรมเบาหวาน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์สด รามาฯ แชนแนล

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกรกฎาคม

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

บรรยายพิเศษและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และไข้สมองอักเสบถวายแก่คณะสงฆ์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้สัมภาษณ์สด รามาฯ แชนแนล

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จทรงเป็นประธาน การประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการหน่วยแพทย์ Medical Mission 2019 รวมน้ำใจไทย-อเมริกัน สู่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีเปิดคลินิกตรวจผู้ป่วยนอกเพื่อใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง (PEG)

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

งานมติชน Healthcare 2019 ภายใต้แนวคิด เรียนรู้ สู้โรค

เมื่อวันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพ็คเมืองทองธานี

พิธีเปิดและส่งมอบพื้นที่ปรับปรุงหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเด็ก และรับมอบเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดแบบความถี่สูงฯ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 และ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเด็ก ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งาน “พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี” และงาน “ส่งมอบพยาบาลใหม่ ประจำปี 2561”

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

...
ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 12 "ก่อนฟ้าจะสาง เดอะมิวสิคัล"

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages