กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

โครงการ “10 วัน 10 ความดี” สายน้ำผึ้งจิตอาสา ทำความดีด้วยใจ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์สด รามาฯ แชนแนล

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์สด รามาฯ แชนแนล

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

กิจกรรมร่วมทำเหรียญบุญแบบชมรมเบาหวาน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์สด รามาฯ แชนแนล

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกรกฎาคม

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

บรรยายพิเศษและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และไข้สมองอักเสบถวายแก่คณะสงฆ์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้สัมภาษณ์สด รามาฯ แชนแนล

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จทรงเป็นประธาน การประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการหน่วยแพทย์ Medical Mission 2019 รวมน้ำใจไทย-อเมริกัน สู่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีเปิดคลินิกตรวจผู้ป่วยนอกเพื่อใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง (PEG)

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages