You are here

General Activities

 
มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการใช้หุ่นยนต์ทางการแพทย์รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ และรับมอบ Hapybot หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัจฉริยะ ผู้ช่วยแพทย์เดินเร็วเทียบเท่ามนุษย์ไม่ต้องมีคนควบคุม

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานช่อดอกไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
แถลงข่าว “การต่อยอดผลกระชายขาวต้าน COVID-19”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 72 “In The Time of COVID-19”

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
กิจกรรมเนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2563 “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง”

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม เชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในระยะวิกฤต

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีสักการะพระรูปพระบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบแท็ปเล็ท รุ่น BenQ T3300 จากคณะกรรมการประสานสถานการณ์โควิด-19 ไทย-ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชร ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร

 
รามาธิบดีมอบถุงยังชีพให้แก่ ชุมชนซอยสวนเงิน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณศูนย์สุขภาพชุมชน ซอยสวนเงิน

 
โตโยต้า สานต่อเจตนารมณ์รามาธิบดี สร้างหุ่นยนต์ CISTEMS นวัตกรรมสู้ภัย COVID-19

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 910AB ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5,000 โด๊ส

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages