ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 12 "ก่อนฟ้าจะสาง เดอะมิวสิคัล"

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศึกษาดูงานแนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการให้บริการ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

งานสื่อสารองค์กร และสถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ร่วมออกบูธกิจกรรมในงาน “Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019”
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพ็คเมืองทองธานี
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ต้อนรับแขกต่างชาติจาก UCLA
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 812 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
กิจกรรม Ramathibodi Hospital Safety Day

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

“CSR จิตอาสาพัฒนาฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี

ประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง “สื่อไร้สายมหันตภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก”

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบรรยาย 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

บรรยายเวชศาสตร์อินทีเกรทเฉพาะทางด้านการแพทย์แผนไทย หัวข้อ "ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในศตวรรษที่ 21"

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบรรยาย 624 ชั้น 2 อาคารบริหาร

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและความร่วมมือด้านการวิจัย”

 เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโอ๊ควูด แอนด์ เรสสิเด้น ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

พิธีเปิดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพ ครั้งที่ 18 และงานแถลงข่าว “บ้านปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ลดความรุนแรงต่อสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา กรุงเทพมหานคร

ค่ายรามาฯ อาสาร่วมใจ

เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 ณ วัดหัวลำ และโรงเรียนวัดหัวลำ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

Pages