You are here

General Activities

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

 
โครงการอบรม วิธีการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 910 AB ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
กิจกรรม “นัดพบเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี”

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ต้อนรับผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพอาหาร ISO 22000:2005 (Surveillance Visit I)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องเรียนฝ่ายโภชนาการ ชั้น 3 อาคารโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โซน B อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์...

 
CNMI TALK "Growth Mindset กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ"

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Auditorium อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์...

 
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี (Day Care) จัดกิจกรรมพาน้องเด็กโต เข้ากราบสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ในงาน พิธีมอบรางวัลคุณภาพเเห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201–203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

 
อบรมเรื่อง “ใช้ไอทีอย่างปลอดภัย พวกเราสบายใจ คนไข้ได้รับความคุ้มครอง”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
แถลงข่าวเปิดตัว “Rama App” แอปพลิเคชันโฉมใหม่ “นัดหมาย-จ่ายเงิน-รับยา-ง่ายครบ-จบในแอปเดียว

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
อบรม “Design Thinking for Healthcare Innovation”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ชั้นใต้ดิน อาคาร 4 

 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญหนังสือลงพระนามรับสั่ง เกี่ยวกับการดำเนินโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอนคาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน พระราชทานแก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

Pages