You are here

General Activities

 
“โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา” ครั้งที่ 12 รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้อง 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การปรับตัวสู่การสื่อสารในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยม...

 
พิธีมอบรางวัล “โครงการอ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว” Season 3

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
งาน Dietitian Day

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
วันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2562 “มุ่งสู่สังคม มิตรยามเลือน เพื่อนยามลืม”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประชุมวิชาการ “The Paramount Concept in MFM 2019”

เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
บรรยายให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ค่ายสำหรับเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิด ครั้งที่ 2”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรม Research Camp 2019 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงฟังปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 33 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีเปิดโครงการช่วยเหลือด้านจิตสังคม สำหรับบุคลากร SSOS

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages