You are here

General Activities

 
กิจกรรมการเสวนา เรื่อง ฟิตแอนด์เฟิร์ม สไตล์ตั๊กบงกช

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ศจย. จัดแถลงข่าว “วิกฤตสุขภาพเยาวชนไทย จากภัยบุหรี่ไฟฟ้า”

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องกรกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล 

 
มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดกิจกรรม “ปันสุขรับปีใหม่” เพื่อสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
คณะกรรมการบริหารคณะฯ เข้ากราบสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมอนามัย จัดงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลสุขภาพผ่านสื่อ Social Media”

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย ชั้น 2 อาคาร 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 
งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 
คณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน Advanced HA

เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

 
กิจกรรมสัปดาห์เอดส์โลก

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Pages