ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โซน B อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Non-Technical Skills จากการบินสู่การแพทย์ ระยะที่ 3 Intensive

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ครั้งแรกของวงการแพทย์อาเซียน e-learning องค์ความรู้โภชนาการ 1,000 ของชีวิต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 - 14.30 น. ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรม "การป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน”

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และสำนักงานสภาอาจารย์รามาธิบดี

งานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดนตรีบรรเลง บทเพลงกล่อมใจ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)
โครงการ “ทำงานสนุก สุขกับการให้บริการ” (Mindful Workplace) ปี 2
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล มอบรางวัลจากการประกวดคลิปในหัวข้อ "รามาฯแชนแนล ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี" ประเภทบุคลากร

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมสำรวจ การประเมินโอกาสพัฒนา (Gap Assessment) ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมโครงการ RAMA Change Agent x Trash Hero

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 ชมรม RAMA change agent ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา คุ้งบางกะเจ้าและวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

Pages