You are here

General Activities

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งมอบห้องแยกโรคความดันลบ สำหรับโรงพยาบาลสนาม

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารบริหาร และภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สำรวจพื้นที่เสี่ยงของชุมชนโดยรอบที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ชุมชนโดยรอบที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ออกหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน COVID-19

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

 
รมช. สธ. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 
มอบถุงยังชีพและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ชุมชนสุเหร่า (เพชรบุรีซอย 7) และชุมชนซอยสวนเงิน เพื่อลดการเเพร่ระบาดของ COVID-19

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ ชุมชนสุเหร่า (เพชรบุรีซอย 7) และ ชุมชนซอยสวนเงิน

 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2564

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564

 
อบรมพยาบาลให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเลิกบุหรี่

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2564

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

Pages