พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 8

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

งานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

กิจกรรม Faculty Hour เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนสำหรับแพทย์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

พิธีเปิดตัวโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก – จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Online

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

งานกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแท่นดงรัง พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ วัดพระแท่นดงรัง พระอารามหลวง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประชุมวิชาการ Inter University Conference ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเรียน 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร

Dean Update 2019

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

รามาฯ แชนแนล รับรางวัลพิฆเนศวร ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

Pages