คณบดี ให้การต้อนรับผู้บริหาร NBT Central ช่อง 11 สทท.จันทบุรี

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รามาฯ แชนแนล รับรางวัลเณศไอยรา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

โครงการอบรมการเขียน Clinical Tracer รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้นใต้ดิน อาคาร 4

กิจกรรมให้ความรู้ หัวข้อ “หลักการเลือกผลไม้สำหรับเพื่อนเบาหวาน”

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคม

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

ประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี รอบคัดเลือกด้านการบริการ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีเปิดสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 “Pharma Land ดินแดนสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เสวนา “Moving Forward ทิศทางรามาฯ ก้าวต่อไป”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ต้อนรับ Prof. Denis Le Bihan, Director of Neurospin Institute, CEA ฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

อบรมโครงการพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี (1:20) เรื่อง “การสร้างแรงจูงใจเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณบดี และคณะกรรมการบริหารคณะฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Pages