กิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟ ประจำปี 2562 และพิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบรรยายชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills จากการบินสู่การแพทย์”

เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

เลือกตั้งกรรมการประจำคณะฯ ประเภทบุคลากรจากสายงานสนับสนุนทั่วไปและสนับสนุนวิชาการและสายงานสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

โครงการอบรมการเขียน Clinical Tracer รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้นใต้ดิน อาคาร 4

คณบดี ให้การต้อนรับผู้บริหาร NBT Central ช่อง 11 สทท.จันทบุรี

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รามาฯ แชนแนล รับรางวัลเณศไอยรา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

โครงการอบรมการเขียน Clinical Tracer รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้นใต้ดิน อาคาร 4

กิจกรรมให้ความรู้ หัวข้อ “หลักการเลือกผลไม้สำหรับเพื่อนเบาหวาน”

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคม

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

ประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี รอบคัดเลือกด้านการบริการ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีเปิดสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 “Pharma Land ดินแดนสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages