กิจกรรมก้าวสู่ปีที่ 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ SDMC Nine Years

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

รมต.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมบรรยายพิเศษและมอบนโยบายกับมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "ผ่าตัดต้อกระจก 200 ดวงตา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ"

เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม ณ โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

พิธีเปิดนิทรรศการและงานกิจกรรมเพื่อประชาชน งานประชุมวิชาการนานาชาติ Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โซนเอเทรียม ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019

เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

คณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน ร่วมลงนามพันธะสัญญาความร่วมมือเพื่อพิชิตมะเร็งในประเทศไทย และรวมพลังเพื่อเสนอนโยบายต่อสู้กับโรคมะเร็ง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Lotus 3-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

กิจกรรม “ตลาดนัด Recycle ปันสุข เปลี่ยนโลก” ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

งานประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

เตรียมรับการเยี่ยม Gap Assessment ครั้งที่ 3 ทีมพยาบาล (กลุ่มผู้ป่วยแม่และเด็ก)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

กิจกรรม “ร่วมกันทำความดี ด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตา”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 และลานกิจกรรม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages