ทำบุญงานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

อบรม “หลักสูตรการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ” (Standard Implementation: HA 501)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารระบบบริการสุขภาพของกรุงลอนดอน”

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และแถลงข่าว เรื่อง “สมองเด็กไทยล่าช้าเพราะท้องก่อนวัย ทำร้ายเด็ก สอบแข่งขัน ติดเกม ติดเน็ต ติดยา สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ”

เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษร่วมรายการสถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ให้ความรู้เรื่อง “ฝุ่นพิษขนาดเล็ก PM 2.5”

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน)

กิจกรรม “นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2562”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ชั้น 1 หอพักนักศึกษาแพทย์ และอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรม Sharing: AMEE Student Task Force

วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

พิธีลงนามสัญญาให้บริการทางการแพทย์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2562 ณ  ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งาน “เปิดบ้าน ฟาร์มสร้างสุข”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี

ซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการผู้ป่วยนอก กรณีระบบสารสนเทศขัดข้อง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ อาคารหลัก อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แถลงข่าวมหิดลห่วงใยประชาชน “มาตรการการดูแลสุขภาพและการจัดการที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้เกี่ยวกับฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5”

วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages