โครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายปอด

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

อบรมและWorkshop การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ โถงชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติกทางการแพทย์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (GC)

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลกซ์ ชั้น 1 อาคาร A บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (GC)

กิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย และฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) จ.นนทบุรี

โครงการอบรม “สร้างความรู้ความเข้าใจ จัดการขยะอย่างไรให้ถูกต้อง”

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 610 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ชมรมเบาหวานรามาธิบดี ประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ฝ่ายสารสนเทศ ต้อนรับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.) ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

คณบดีร่วมให้ข้อมูลในงานนิทรรศการย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี แก่นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ณ ห้องโถง ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

คณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบความสุขและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages