คณบดีและคณะกรรมการบริหารคณะฯ ร่วมส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่บุคลากร

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม Faculty Hour “คณบดีพบศิษย์แพทย์รามาธิบดีชั้นคลินิก”

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานทันตกรรมจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ งานทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มอบของที่ระลึกและปฏิทินคณะฯ ให้แก่คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

พิธีมอบหมวกพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

งานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "รามาฯ สามัคคี 2561"

เมื่อวันที่ 21  ธันวาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งาน “การแข่งขันเดิน-วิ่งประเพณี รามาฯสามัคคี” ประจำปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินกระบวนการรับรองเฉพาะโรค การปลูกถ่ายตับ และการปลูกถ่ายไต จาก สรพ.

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ต้อนรับและบรรยายภาพรวม ทิศทางการพัฒนาของคณะฯ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

ประชุมวิชาการประจำปี และสังสรรค์ปีใหม่แก่สมาชิกชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี 2561

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

อบรม “โครงการเพิ่มพูนความรู้สร้างความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด” รุ่นที่ 1

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 517 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages