งานมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ขาย (Vendor best of the year 2018) and future innovation IMS

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

มอบตุ๊กตาหมี จากการจัดกิจกรรม LINE Ramathibodi Exercise ดี ได้หมีทั้งครอบครัว

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

โครงการ “ทำงานสนุก สุขกับการให้บริการ ปีที่ 1” Mindful Workplace 1

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

สาธิตเมนูอาหารเบาหวาน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ครัวสู้โรค ชั้น 3 อาคารโภชนาการ 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) โครงการพิเศษ รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งานสัมมนา “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ และ Action Plan”

เมื่อวันที่ 4-5 ธันวาคม 2561 ณ The Buffalo Amphawa จังหวัดสมุทรสงคราม

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากรประจำเดือนธันวาคม 2561

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดนครปฐม

กิจกรรมพิธีเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณเสาธง อาคารหลัก (อาคาร 1)

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแพทย์คุนหมิง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

บรรยายพิเศษ เรื่อง "Management of Complex Organizations"

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร

Pages