กิจกรรมบรรยายธรรม เรื่อง แสงธรรม นำงานเป็นสุข (ค่านิยมองค์กร สู่การพัฒนา)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากรประจำเดือนมีนาคม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

กิจกรรม Faculty Hour หัวข้อ วิกฤต PM 2.5: เราจะชนะหรือพ่ายแพ้?

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม Gap Assessment (Advance HA) ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ต้อนรับคณะหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ

พิธีลงนามสัญญาให้บริการทางการแพทย์ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมธรรมะในสวนชวนทำดี เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กรเพื่อสรรหาบุคลากรใน “ตำแหน่งเภสัชกร” ในงานนิทรรศการ Job Fair คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การติดตามผลโครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด สำหรับพยาบาลวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ต้อนรับผู้เข้าฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร

กิจกรรม Job and Education Fair @ICT MAHIDOL ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages