กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัล  “โครงการอ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว” โดยมี คุณประภพ มิตรสงเคราะห์  รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณรณิดา ตุละวิภาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกล่าวรายงานเเละเปิดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีอาจารย์วิไล  ตั้งปนิธานดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ เป็นผู้มอบรางวัล

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค” ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

กิจกรรม ตลาดนัด Recycle ปันสุข เปลี่ยนโลก

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร

คณะผู้บริหารคณะฯ ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้และถวายลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ จัดการบรรยาย เรื่อง A Guided Tour of Digital Pathology and Artificial Intelligence

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ชั้นใต้ดิน อาคาร 4

แถลงข่าวประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019)

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง Lotus 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แถลงข่าว “รามาฯ แชนแนลจับมือพันธมิตร มอบสุขภาพดีสู่สังคมไทย” และขอบคุณสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2019

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

เสวนาสร้างความร่วมมือด้านวิจัยระหว่างภาควิชา

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 ฝ่ายสารสนเทศ ต้อนรับสมาคมนักบริหารสาธารณสุขศึกษาดูงานระบบ IT ของคณะฯ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages