ค่ายรามาฯ อาสาร่วมใจ

เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 ณ วัดหัวลำ และโรงเรียนวัดหัวลำ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ประชุมการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและสังคม “กัญชาทางการแพทย์: บทบาทของรามาธิบดีและเครือข่าย”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

อบรมโครงการ “คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 คลินิกจัดซื้อ”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะฯ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ “การควบคุมพัสดุของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ห้องบรรยาย 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรม ตลาดนัด Recycle ปันสุข เปลี่ยนโลก ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เสวนาการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเด่นของภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาวิสัญญีวิทยา

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

รามาธิบดีร่วมแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “Healthcare 2019 เรียนรู้ สู้โรค”

 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบริษัท ข่าวสด จำกัด เครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาควิชาพยาธิวิทยา เข้าร่วมงาน JOB FAIR เพื่อรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการสัมมนาศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี เรื่อง “การเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์”

เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี

พิธีเปิดโครงการวิจัย “การศึกษาระยะยาวอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึมในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562 (EGAT 3/3)

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารนันทนาการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี จัดกิจกรรม "เพื่อนชวนเพื่อนออกกำลังกาย" ปีที่ 4 ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

Pages