ประชุมวิชาการ Palliative Care Day 2018 Theme: Because “I” Matter

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Faculty Hour: การเงิน การลงทุน และธนาคารยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการรับรองเฉพาะโรค “การปลูกถ่ายไขกระดูก”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล ร่วมงานประชุมแถลงผังประจำปี 2562 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อนำรายการต่าง ๆ ออกอากาศ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องเบญจนฤมิต ชั้น 4 อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

กิจกรรม “อ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว”

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ อาคารโภชนาการ

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท บอสตัน ไซแอนทิฟิก คอร์ปอเรชั่น (Boston scientific corporation)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร

ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ หอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม “เดิน-วิ่ง Ramathibodi Nurse Fun Run 4.5km.”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แถลงข่าวผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี  2561

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ชั้น 2 ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Current practice in Respiratory Care for Adults and Children 2018 Basic, Present and Future Trend”

เมื่อวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ...

มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุระดับสูง โครงการ “แม่มอกหลั่นล้าอีโคโนมี”

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนขวัญ และวัดแม่มอกกลาง ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

Pages