ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kobe University, School of Medicine, Japan

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

เสวนา “คนรามาฯ ต้องรู้เรื่องฝุ่น”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคารหลัก (อาคาร 1)

การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล Prince Mahidol Award 2019

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินกระบวนการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด จาก สรพ.

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

รศ. พญ.ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณนายกรัฐมนตรี แพทย์ในดวงใจ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โครงการ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

RAMA CHANNEL จัดการบรรยาย SIDE MEETING หัวข้อ “The Ramathibodi’s Model: Using Media to Impact Thai Health Literacy”

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้อง Lotus 10 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ทำบุญงานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

อบรม “หลักสูตรการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ” (Standard Implementation: HA 501)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารระบบบริการสุขภาพของกรุงลอนดอน”

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และแถลงข่าว เรื่อง “สมองเด็กไทยล่าช้าเพราะท้องก่อนวัย ทำร้ายเด็ก สอบแข่งขัน ติดเกม ติดเน็ต ติดยา สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ”

เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษร่วมรายการสถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ให้ความรู้เรื่อง “ฝุ่นพิษขนาดเล็ก PM 2.5”

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน)

Pages