ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมสำรวจ การประเมินโอกาสพัฒนา (Gap Assessment) ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนมิถุนายน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย "อุปกรณ์เก็บและล้างสายสวน"
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้นใต้ดิน อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินงานด้าน BCM (Business Continuity Management) ในเขตพื้นที่พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล"
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 910 B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะฯ ร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ฯ ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561”

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดงานครบรอบ 50 ปี สานต่อการให้...ไม่สิ้นสุด

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ เซ็นทรัล คอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสมรรถภาพปอดขั้นสูง (LUNG VOLUME AND DLCO)

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 905 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และห้องฟื้นฟูสมรรถภาพปอดผู้ใหญ่ ชั้น 3 ห้อง 305 อาคารศูนย์การแพทย์...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานกีฬาชุมชนสวนเงิน ถนนพระรามที่หก

โครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
พิธีมอบประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “Hand Cleaning Moving Together” ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Pages