กิจกรรมการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งาน “กตเวทิตาคารวะ 100 ปี เปรม บุรี” และ “ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 15”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งานทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนสุขวนา ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

งาน “ฟังเพลงบรรเลงบนสวนลอยฟ้า สุขวนา”

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ สุขวนา ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล CP Medical Centre Co., Ltd., และ Liberty Biosecurity, LCC สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร

กิจกรรม Research Camp 2018

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรมงานวันเบาหวานโลก “เบาหวานกับครอบครัว”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารบริหาร

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว จัดงานวันเบาหวานโลก เรื่อง “การรักษาเบาหวาน เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญ”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

อบรม "การให้ความรู้ด้านการเงิน" แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานศูนย์ปลูกถ่ายไต ระหว่างศูนย์ปลูกถ่ายไต กับ โรงพยาบาลสระบุรี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages