โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมกิจกรรม Open House พยาบาลทั่วประเทศ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า IT Square

งานทันตกรรม ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ วัดโพธิ์ศรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

งาน “วันไข่โลก 2562 (World Egg Day 2019)”

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรม “ตลาดนัด Recycle ปันสุข เปลี่ยนโลก” ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวาระครบ 3 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ประชุมการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและสังคม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ 3 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ โถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โซน B อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Non-Technical Skills จากการบินสู่การแพทย์ ระยะที่ 3 Intensive

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ครั้งแรกของวงการแพทย์อาเซียน e-learning องค์ความรู้โภชนาการ 1,000 ของชีวิต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 - 14.30 น. ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรม "การป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน”

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

Pages