You are here

News
นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่จุดบริการวัคซีนโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 3D ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
Knowledge Awareness Health
การออกกำลังกายลดความเสี่ยงเกิดโรคมะเร็ง?

ข้อมูลโดย รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

News
วิธีปฏิบัติตัว เมื่ออพยพหนีไฟ

1. ตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก 2. อพยพตามเส้นทางหนีไฟไปจุดรวมพล...

News
โครงการ “พัฒนาผู้บริหารระดับต้นทางการพยาบาล”

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ตุลาคม 2564

News
ราชกรีฑาสโมสร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ราชกรีฑาสโมสร

News
มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร 

News
คุณวิโรจน์-คุณรัตนา ตันศิริคงคล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด

News
คุณสมชาติ ชินธรรมมิตร์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

News
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

News
คุณพิชัย-คุณสุมน ปรารถนวนิช บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  

Pages