You are here

Awards
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ

เข้ารับรางวัล นักบริหารดีเด่น MSD Executive ในงานวันครบรอบ 47 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์

Knowledge Awareness Health
หัวใจบินได้ของดักแด้น้อย

ผู้เขียน : ศศิกานต์ คำรักษ์เกียรติ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

News
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

News
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2564

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

News
คลินิกแพทย์แผนจีนและคลินิกแพทย์แผนไทย

เปิดจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. หยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์

News
The 2nd Virtual Exchange Activity with Shinshu on ‘Community Medicine’

On March 31, 2021, 06.00 P.M. – 07.00 P.M., Shinshu University School of Medicine, Japan

News
ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ เคมีบำบัดในผู้ป่วยระยะประคับประคอง ไปต่อ...หรือพอแค่นี้

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร โทรจองที่นั่งสำรองล่วงหน้าได้ที่ 0-2201-0489

Awards
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Awards
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

News
เรียนผู้รับบริการทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จึงขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการทุกท่าน "จำกัดการเยี่ยมผู้ป่วย"

News
การบรรยาย “Sustainable Leadership แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง Inspiration เรียนรู้บทบาทผู้นำ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์”

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

Knowledge Awareness Health
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

อาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงาน

Pages