You are here

Knowledge Awareness Health
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

CVS หรือคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม (Computer Vision Syndrome)

News
กิจกรรมสื่อสาร “RAMA Synergy for Sustainability 2021”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

News
โครงการอบรม “ใช้ไอทีอย่างปลอดภัย พวกเราสบายใจ คนไข้ได้รับความคุ้มครอง” (Security Awareness Training) รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

News
พิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

News
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค

News
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค

News
คุณเพ็ชรวดี ชยาวิวัฒน์กุล และคณะ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

News
คุณโอ กริชชาญชัย บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

News
พิธีเปิดสถานพยาบาล “ศูนย์บริการสุขภาพ ททท.”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

News
RESEARCH CAMP 2021 (On sightseeing) ภายใต้โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages