You are here

ดนตรีในสวนสุขวนา
News

ทุกวันพุธ เวลา 17.00-19.00 น. ณ สวนสุขวนา ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่ วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 - 29 มกราคม 2563

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
News

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

คุณจินตนา วิสนุวิมล และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
News

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ บ้านของผู้บริจาค

นพ.พิเชษฐา สิรธรรมธร และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
News

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพโตโยต้าสำโรง มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
News

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในโอกาสครบ 7 รอบ
News

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 18
News

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอแสดงความยินดี รศ. นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ
Awards

เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

กิจกรรม "เบาหวานและครอบครัว"
News

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

Pages