You are here

News
คุณประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

News
อธิการบดีมหาวิทยาลัย HungKuang เข้าหารือความร่วมมือเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 418 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

News
ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ ร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ใส่ชุดทำงานนอกห้องผ่าตัด

ส่งภาพถ่ายได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 ทาง Inbox Facebook Fanpage: ศัลยศาสตร์ รามาธิบดี

News
ขอเชิญประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 "20 ปี แพทย์รามาธิบดี รุ่น 31 เพื่อประชาชนไทย"

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 14.40-16.20 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

News
HFM Critical Success Factor in HFM under COVID-19 crisis

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

InfoGraphics
วัคซีนโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA COVID-19 vaccine)

เป็นวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์เอ็มอาร์เอ็นเอที่กำกับการสร้างโปรตีนหนามของไวรัสซาร์ส-โควี-2

News
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบชุดตรวจโควิด-19 จำนวน 6,000 ชิ้น จากสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน และ Bionet Corp. (Taiwan) บริจาคเซลล์ต้นกำเนิด (MSCs) รุ่นที่ 2 จำนวน 2 พันล้านเซลล์แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (CNMI)

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

News
คุณวลัยรัชต์ คงวณิชกิจเจริญ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ สำนักงานใหญ่

News
คุณกนกพร ชีวันสิริสุข และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

News
คุณธันยนันท์ กิจรักษ์สุวาณิช บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่14 มิถุนายน 2564 ณ ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

News
คุณกมลพร โถวสกุล และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ณ วัดประทุมคณาวาส จ.สมุทรสงคราม

News
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

Pages