You are here

ขอแสดงความยินดี รศ. นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ
Awards

เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

กิจกรรม "เบาหวานและครอบครัว"
News

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 8
News

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) แจ้งเปลี่ยนเวลาให้บริการชั่วคราว
News

วันที่ 4-5, 8, 11 และ 14 พฤศจิกายน 2562 เปิดให้บริการ 08.00-12.00 น. (งดให้บริการช่วงบ่าย)

คุณนรินทร์-คุณจุฑามาศ จันทร์วิเมลือง มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
News

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ บ้านของผู้บริจาค

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
News

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

วันเบาหวานโลก
News

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-12.30 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ทีมงาน 4 ล้อสายบุญ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
News

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
News

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

มอบเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
News

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน
News

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

ปรับ 6 พฤติกรรมแก้ปัญหานอนไม่หลับ
InfoGraphics

1) ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ 2) ไม่สูบบุหรี่ 3) ไม่ดื่มชาหรือกาแฟในช่วง 6 ชั่วโมงก่อนเข้านอน 4) เลี่ยงการใช้ยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมในเวลากลางวัน 5) ไม่นอนกลางวัน 6) ไม่ทำกิจกรรมอื่นใด...

Pages