You are here

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Palliative Care Day 2017

วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง Rama Endocrine Update 2018 ครั้งที่ 7

วันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมบางลำพู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอร์เตอร์เกท กรุงเทพฯ

คุณสุมน ปรารถนวนิช มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย และคุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารเครือเซ็นทรัล มอบเงินบริจาค

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 1

คุณอุมา เกียรติไกร มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

การเสวนา ใน Faculty Hour เรื่อง “วิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย: ปัญหาที่ต้องเร่งหาทางออก”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

งานแถลงข่าว เดิน-วิ่ง รามาธิบดี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 1 อาคารศาลาประชาคมและพิพิธภัณฑ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ

เยี่ยมชมโรงงานและศูนย์วิทยาศาสตร์ของเครือ เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงงานและศูนย์วิทยาศาสตร์ของเครือบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) จังหวัดลพบุรี  

ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร 1 ชั้น 2

มอบรายงานการสำรวจระดับประเทศ ปี 2560 เรื่อง “ความรุนแรงในครอบครัวไทย ต่อผู้หญิงและบุคคล”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

งานครบรอบ 24 ปี ไอแมค

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

บริจาคเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณพรนภา วิญญรัตน์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Pages