You are here

ขอแจ้งงดให้บริการคลินิกพรีเมี่ยมนอกเวลาราชการ

ขอแจ้งงดให้บริการคลินิกพรีเมี่ยมนอกเวลาราชการ

 
     หน่วยเวชกรรมฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ของดให้บริการผู้ป่วยคลินิกพรีเมี่ยมนอกเวลาราชการ ในวันเสาร์ ที่ 28 ธันวาคม 2556 เนื่องด้วยใกล้กับวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันหยุดพิเศษ ซึ่งหน่วยเวชกรรมฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ได้ให้ประสานงานเลื่อนนัดผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว