หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ งดให้บริการชั่วคราวห้องปฏิบัติการตัวอ่อน

ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563

ประกาศเปิด - ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลาราชการ คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันรัฐธรรมนูญ และวันรามาฯ สามัคคี

Pages