คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว งดให้บริการชั่วคราว

วันที่ 4, 11, 12, 25 สิงหาคม 2562 และวันที่ 29 กันยายน 2562

สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา งดให้บริการชั่วคราวคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (เพิ่มเติม)

วันที่ 26-27 กันยายน 2562 เวลา 16.30-19.30 น. และวันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. 

ศูนย์โรคการนอนหลับ งดให้บริการชั่วคราว

วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-20.00 น.

ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราววันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันหยุดชดเชย

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ งดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยผู้ป่วยจะได้รับแจ้งการเลื่อนนัดทางโทรศัพท์ จดหมาย SMS และสามารถเลื่อนนัดได้ทางแอปพลิเคชัน Rama Appointment

Pages