ปิดให้บริการชั่วคราว หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก

ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น. 

 
ขอแจ้งปิดบริการชั่วคราว ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ไอแมค)

ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 7.00 น. และเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

Pages