งดให้บริการห้องปฏิบัติการโฟลไซโตเมทรี

ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560

 
ประกาศวันเปิด - ปิด บริการช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - วันที่ 3 มกราคม 2560 (เทศกาลปีใหม่) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
แจ้งงดให้บริการชั่วคราวคลินิกแก้ไขการพูดและการตรวจได้ยินสำหรับผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่

ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00-16.00 น. ที่ อาคาร 4 และ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
ประกาศแจ้งงดให้บริการศูนย์โรคการนอนหลับ

ในวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

Pages