แจ้งย้ายงานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

โดยจะเปิดให้บริการรับผู้ป่วยใหม่ตามปกติ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558

 
งดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
 
ขอแจ้งวันปิดให้บริการเพิ่มเติมของศูนย์ทันตกรรม

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 และ16 สิงหาคม 2558 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  

 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ชั้น 4 โซน S ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 

ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 เนื่องจากวันดังกล่าวใกล้กับวันหยุดยาว 

 

ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม  2558   ทั้งนี้ได้ประสานงานเลื่อนนัดผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว 

 

ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 12.00-14.00 น. ณ แผนก หู คอ จมูก โซน H ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และเวลา 12.00-16.00 น. ณ  ชั้น 4  อาคาร 4 

Pages