ประกาศวันเปิด - ปิด บริการช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมี่ยม

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558, วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 และวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่อง 

 

ในวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้มีการจัดอบรมสัมมนาวิชาการแก่บุคลากรและหน้าหน้าที่

 

ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 24.00 น. ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.00 น.

 

แจ้งเปิดให้บริการผู้ป่วยช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์เดือนเมษายน 2558 

 

ในวันที่ 12-15 เมษายน  2558 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 16 เมษายน  2558

 

ในระหว่างวันที่ 11-15, 29 -30 เมษายน 2558 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  

Pages