ปิดปรับปรุงศูนย์อาหาร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 
ประกาศปิด บริการห้องคลอด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (ชั่วคราว)

ในวันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 06.00 น. 

Pages