เปิด - ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมี่ยม

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ

ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 - 20.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น.

 
แจ้งงดให้บริการชั่วคราว คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ในวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 และ วันที่ 1, 16 มีนาคม 2561

Pages