ปิดให้บริการชั่วคราว หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก

ในวันเสาร์ที่ 2 และ 9 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.

Pages