แจ้งงดให้บริการชั่วคราวผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก (นอกเวลาราชการ)

ระหว่างวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30-20.00 น. เนื่องจากแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์แพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยและวันพระราชพิธีบรมรา...

 
แจ้งลดการให้บริการผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก (ในเวลาราชการ)
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. เนื่องจากแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์แพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรม The Zign พัทยา จังหว...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ของดให้บริการปรึกษากรณีเยี่ยมบ้าน และดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง

ในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 เนื่องจาก เจ้าหน้าที่มีการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี

 
งดให้บริการศูนย์อาหาร อาคารวิจัยและสวัสดิการ

ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

 
ประกาศวันเปิด - ปิด บริการช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลาราชการ คลินิกพรีเมียม

ในวันที่ 28 - 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 1 มกราคม 2562 เนื่องในวันปีใหม่

Pages