ประกาศวันเปิด - ปิด บริการช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม และหน่วยบำบัดระยะสั้น

วันที่ 5 และวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2561 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันรัฐธรรมนูญ

 
ประกาศงดให้บริการชั่วคราว หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม

ในวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

 
ปิดปรับปรุงศูนย์อาหาร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

Pages